Hensyn til villrein begrenser friluftslivet: - Summen av disse forslagene er dramatiske