Næringsministeren sier nei til ny strømstøtte til bedriftene