Lang søkerliste til jobb som skoleassistent - spenn i alder fra 19 til 58 år