Innlandet fylkeskommune ber trafikanter om å beregne god tid, kjøre etter forholdene, holde god avstand til kjøretøyet foran og ha riktige dekk.

Entreprenørene har alle ressurser tilgjengelige

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for nær 7000 kilometer fylkesveg rundt om i fylket, og fylkeskommunens driftsentreprenører er forberedt på krevende dager.

– Våre entreprenører har alle sine mannskaper tilgjengelige for å gjøre fylkesvegene så trygge og fremkommelige som mulig. Likevel vil det kunne bli krevende kjøreforhold på mange fylkesveger, forteller Arne Fredheim, seksjonssjef for veg i Innlandet fylkeskommune.

Fredheim forklarer at de viktigste og mest utfordrende strekningene vil bli prioritert først. Disse vegene vil bli brøytet og strødd oftest, men entreprenørene vil gjøre nødvendige tiltak på alle fylkesvegene.

Følge med på trafikkmeldingene

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på 175.no. For Innlandstrafikk sine busser i rute blir kjente endringer og forsinkelser publisert i entur.no, på innlandstrafikk.no og på X (Twitter).