Vårrengjøring av fylkesveger i Innlandet i gang: - Vis hensyn til rengjøringsmannskapene

foto