Anne Mette har fått jobb ved det nye asylmottaket: - Vi må bli kjent med enkeltmenneskene og deres historier