- Det er viktig å ta vare på verdiene og styrke identiteten vår