Samla ordførerkollegium ber helseforetaket utsette avvikling av Granheim