- Fritidsinnbyggerne er en essensiell inntektskilde