Oppland har det, Hedmark har det ikkje: Nå skal det avgjerast om det nye fylket skal ha fritt skuleval eller ikkje