Hjem fra påskeferie: Stedvis tett trafikk og køer sørover på E6