Ragnhild Myre (27) satsar utradisjonelt på heimgarden: - Skal bli livsverket mitt