Betent om tamreinbeite: Nord-Fron kommune avviser invitasjon til møte om beiteavtale for Vågå Tamrein

foto