– Har vi copyright?

– Nei.

– Det må vi vel fikse.

– Vi må skrive det på lista.

Det er egentlig litt i trangeste laget i den lille hybelen i Toksefeltet på Vinstra, hvor Dølaproduksjoner for tida holder hus.

– Vi er mange nok nå, det blir liksom litt mye om vi blir flere, sier Sigmund Ruset Sletten, et av ti medlemmer i gjengen, som alle går i sjuendeklasse ved Sødorp skule.

– Vi må ha større plass, Matkroken-butikken hadde passa bra, sier Hallvard Olai Stuen.

– Men den er solgt da, repliserer Felix Rustbakken.

– Det er så typisk!

– Jeg tror kanskje den hadde blitt litt for dyr da, kommer det fra Ola Mølmen Øien. De andre sier seg enige i det.

Tidkrevende arbeid

Ideene får de fra interne diskusjoner og filmer på YouTube. Å enes om hvilke ideer som bør prioriteres er et kapittel for seg.

– Vi blir aldri enige om én ting, så vi lager lister, sier Sletten.

Stop motion-film har vært hovedsatsingen, men nå vies også spillefilm, bøker og animasjon mer oppmerksomhet. Stop motion er kjennetegnet ved at figurer beveges litt, fotograferes, flyttes, fotograferes og det gjentas utallige ganger. Til slutt settes bildene sammen. Det er en tidkrevende produksjonsform, og de store selskapene som fortsatt sverger til denne teknikken bruker flere år på en helaftens spillefilm.

– For å få bra film, bør det være 24 bilder per sekund, forklarer Sletten.

Dølaproduksjoner ble tidligere i vinter nominert til Amandusfestivalens juniorklasse, for deltakere under 16 år, med animasjonsfilmen «How to fjell». Filmen, som tok tre dager å lage, ble til under et filmkurs i Skåbu.

Ninjafilm på trappene

Som alle andre seriøse aktører med ambisjoner, er Døla-gjengen i ferd med å bygge et eget produksjonsselskap, med flere forgreininger innenfor medieproduksjon. I tillegg til produksjonsselskapet, kommer Dølafilm, Dølabooks og Dølagames.

Ellers er hovedfokuset på «Ninjafilmen», som etter planen skal produseres ferdig i løpet av året. Hvor lang den blir er usikkert, men alt over 20 min betegnes som «perfekt». Så langt er vel ett minutt ferdig.

Filmbransjen er preget av konkurranse, så en bred innføring i filmen kommer ikke på tale, men den handler i alle fall om ninjaer og et tvillingpar, og ambisjonen er kinovisning. Stop motion vil i denne omgang brukes til spesialeffektene.

Trenger sponsor

Så langt har gjengen brukt iPad til de ulike produksjonene, men målet er å få et ordentlig filmkamera på plass. Aller helst i går. Men utstyr koster, og budsjettet er forholdsvis lite, 100 kroner per person. Så nå satser de på å få med en sponsor på laget, slik at de kan få utvida utstyrsparken,

Et annet satsingsområde, er å få større publikum. En egen nettside er også under planlegging. Sjøl om flere av medlemmene har rimelig lang fartstid i bransjen, er de fortsatt for unge til å ha egne kontoer på Facebook eller YouTube.

Ambisjonene for framtida varierer, men gjengen er mest opptatt av her og nå.

– Vi tar det bare som det kommer vi, avslutter Rustbakken.

Sigmund Ruset Sletten er inspirert av animasjonsselskapet Aardman, som bl.a. står bak Wallace & Gromit. Her med karakteren Bernt, laget i leire. Foto: Silje Josten Lien