Treffsikker og munnrapp kulturprisvinner mottok velfortjent pris