Frøningane helsa Hans Løkken si Signe velkomen heim

foto