Med et skippertak laget de russeavis i løpet av to uker