Person kjørt til sjukehus etter sammenstøt med personbil