Politiet får ikke dekka ekstra utgifter til «Hans»