Smitte og koronakarantene skal ha kome etter festar i ungdomsmiljø