Morten Randen skal med andre ord konsentrere seg om å være partiets administrator, og sørge for at partiet jobber målrettet mot de politiske mål og ambisjoner de har markedsført.

- Jeg har hatt partiboka i orden siden først på 80-tallet, uten å ha noen politiske ambisjoner. Men å bidra til å sørge for at mine partifeller gjør det det skal, vet jeg er en rolle jeg vil trives i.

– Din historikk med mangeårig styreverv i Sparebank 1 Gudbrandsdal, Peer Gynt AS, Nordbohus AS, Midt-Gudbrandsdal Næringsforening og i lokale lag- og foreninger, forteller vel at du er en som liker å ha en adminstrerende rolle. Men det å holde politikerne i øra, blir vel litt annerledes enn i næringslivet?

– Nå har jeg sittet i Nord-Fron kommunes kontrollutvalg i seks år, og fått et veldig godt innblikk i hvordan politkerne arbeider sammen med kommunens adminstrasjon. Det har vært lærerikt å samarbeide med kommunens politiske opposisjon som er satt til å lede dette utvalget, og jeg ser på meg selv som en samarbeidende person.

– Det blir vel nyttig nå som Nord-Fron AP har inngått et samarbeid med Nord-Fron Høyre - et samarbeid som forplikter, i følge Høyres leder Ragnar Jacobsen?

– Nord-Fron arbeiderparti har i løpet av høsten og vinteren jobbet fram et endret forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for de neste fire åra, sammen med Høyre og en Uavhengig representant. Dette erfarte vi var en nyttig prosess og erfaringene tilsier at AP helt sikkert også i framtida, vil søke samarbeid /fellesløsninger med andre partier. Dette uten at noen forpliktelser på forhånd er inngått, men etter ønsker og behov i enkeltsaker, ikke minst større og viktige saker for kommunen og region. Dette gir både oss i AP og andre partier, som ønsker å samarbeide, både muligheter og gjennomføringsevne for utvikling av egen kommune og region

– Politiske løsninger som Nord-Fron AP uansett trumfer i gjennom med sitt flertall i formannskap og kommunestyre?

– Nei, vi vet ikke hva neste kommunevalg vil bringe, og det må vi alltid ha i bakhodet. En samarbeidende og løsningsorientert politikk, vil etter min mening alltid føre fram til gode løsninger og et godt politisk miljø. Men det inkluderer også at vi tar standpunkt, sier rett ut hva vi står for, og engasjerer oss i debattene på en klar og tydelig måte som ikke kan misforsås. Det er det jeg vil kalle ryddig politkk.

– Alle prater om næringsliv, bosetting og fortetting. Du har 40 års erfaring fra boligbyggebransjen. Hvordan vil Vinstra og midtdalsregionen være om ti år?

– Jeg har veldig trua på Vinstra som et sterkt regionsenter, og midtdalskommunene som en attraktiv region der folk vil bo. Jeg har selv solgt hus til flere som forteller at de vil bosette seg her fordi regionen har verdier de er ute etter. Det gjelder både beliggenhet, det som skjer her og nærheten til naturen. Om vi ikke får en befolkningsøkning, så har jeg i alle fall trua på at vi skal klare å holde et stabilt befolkningsantall både i Nord-Fron og de to andre midtdalskomunene.

– Morten er 62 år nå. Pensjonistplaner ?

- Nei, på ingen måte. Jeg er frisk og rask og har mer enn nok å gjøre, og trives med det. Nedtrappingen får komme den dagen folk sier i fra om at jeg begynner å bli en gammel «kæll». Jeg er flink til å koble av, og jeg koser meg når jeg kan være sammen med familien og barnebarn. Det gir meg overskudd.