Baker Hansen-konkursen: Bakeriansatte i til sammen 20 årsverk står uten jobb

foto