Det eksakte måleresultatet var 1,92, halvannen time etter avsluttet kjøring. Kjøringa skjedde på en fylkesveg i Øyer.

Må i fengsel

Nå er kvinna dømt i Sør-Gudbrandsdal tingrett til 21 dagers ubetinget fengselsstraff .Kvinnen har tatt tilståelsesdom i tingretten, der hun fastholdt sin erkjennelse av kjøringen.

Retten mener kvinna med så høy promille utsatte seg selv og andre for betydelig fare i trafikken.

Høy bot i tillegg

Retten er nådeløs med hensyn til bot i tillegg til fengselsstraffen. Kvinnen fortalte retten om økonomiske problemer, men likevel ble boten så høy som 40.000 kroner, ut fra kvinnas inntekt pr. måned.

Regelen for slike bøter er halvannen måneds inntekt, brutto.

Fotgjenger i to år

Retten har også fradømt kvinna retten til å kjøre motoriserte kjøretøy i to år framover, fra 2. mars i år. Kvinna har vedtatt dommen på stedet.