Flere fjellområder i vårt distrikt ble fredet for rypejakt i høst på grunn av lave bestander.

I andre områder var det bedre.

Rypejakt i Vågå og Lom

I Lom og Skjåk tilbys rypejakt for utenbygdsboende. Fjellstyret i Lom tilbyr jakt med  ei dagskvote på én rype per jeger, uansett lirype eller fjellrype, men opplyser om  at det kan bli avkorta jaktsesong. Dagskvota som fjellstyret i Vågå tilbyr er på to liryper/ fjellryper per dag.

- Det kan bli redusert til én når en vet mer om bestanden utover i jakta, opplyser fjellstyret.

I Vågå gjelder jaktkortet i Langmorkje statsallmenning. Korteste vegen dit er via Heidal til Randsverk.

Kanskje noe for lokale jegere som ikke har fått mulighet til å ta seg sin vante jakttur.