Uenighet om båndtvangsforskrift: - Kommunen har ikke hjemmel etter hundeloven