«De som er interessert i å danne et idrettslag i Kvam, bes møte i Kvam Ungdomshus søndag den 9de mars kl. 7 em.»: Historien om et idrettslag som fyller 100 år