Gikk 1000 år tilbake i tid: Møtte Dale-Gudbrand og levde som vikinger

foto