NVE mener sannsynligheten for ny storflom er liten: - Per i dag er det ingenting som tilsier at det vil bli flom i deres områder