Brøt seg inn og tente på ved i Ruste – får bot og erstatningskrav