Se lista: 15 søkere til stillinga som flyktningkonsulent