Samler inn mat til utdeling: - Nå ser vi hvor små marginer mange lever på