Ber om hjelp frå innbggarane - kvar skal hytta ligge?