Ordføreren vil redusere fartsgrensa, men kommer ingen veg