Bygde hytte i skoletida: - Praktisk ferdighet burde vært på læreplanen