Spør etter turfolket si meining: - Vi vil gjerne vite om opplevinga står til forventninga