Av: Guro Vollen

Kollisjon mellom personbil og tankbil på Fåvang

foto