På innsiden av Sykehuset Innlandet: – Det mest krevende er uvissheten