Forlengar lokale smittetiltak: Smitta er ennå ikkje nedkjempa