Huse inviterer publikum inn i den kunstfaglige prosess