Lene og Øystein er av de femten som får boligtilskudd fra kommunen, men de mener flere arbeidsplasser betyr mer enn kommunal støtte