Tisa-avtalen er under forhandling mellom  50 av medlemslandene i verdens handelsorganisasjon (WTO), deriblant Norge. Den omhandler avtale om global handel, der internasjonale regler skal sørge for at utenlandske tjenester gis ikke-diskriminerende adgang til det enkelte medlemslands hjemmemarked.

Vil ha sjølråderett

Flere politiske partier og pressgrupper, både i Norge og andre land, har vært kritiske til at forhandlingen foregår bak lukkede dører, og at avtalen skal legges fram for Stortinget uten å først å ha vært på en grundig høringsrunde. De frykter at avtalen vil medføre at Norge må gi avkall både på sjølråderett og suverenitet.

Nord-Fron SPs forslag, som kom i en interpellasjon til kommunestyret, lå det i teksten forslag om at Nord-Fron skulle erklære seg som en ”TISA-fri” kommune, men et slikt tekstvedtak ville ikke de andre partiene være med på.

Alle partiene samlet seg i stedet om dette felles vedtaket:

”Kommunen får til vanlig anledning av regjeringa til å uttale seg gjennom høringsrunder i viktige saker, som en viktig del av saksbehandlinga. Det ser ikke ut til at regjeringa legger opp til dette før TISA-avtala blir lagt fram for Stortinget.

Kommunestyret i Nord-Fron ber om at det for TISA-avtala blir gjennomført konsekvensutredning (Norsk offentlig utredning – NOU), med påfølgende høring, slik det blir gjort i andre saker som vil medføre at Norge gir avkall på suverenitet og sjølråderett.