– Alle kan ikke ha musikk, dans og drama. Det blir jo samme argument som da medie- og kommunikasjonslinja ble lagt ned ved Vinstra vidaregåande skule (VVS), til fordel for Gausdal, sier ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad.

Tidligere denne måneden ble det kjent at fylkeskommunen er positiv til forslaget om en ny linje for musikk og drama ved Lillehammer videregående skole.

Det skapte kraftige reaksjoner i Midtdalen. I forrige uke var ordførerne i møte med fylkeskommunen.

Krever at saken forkastes

– Det har allerede vært tomme plasser ved de eksisterende linjene på Hadeland, Gjøvik og Vinstra, å øke kapasiteten ytterligere vil ikke bidra til en bedring, sier ordfører i Sør-Fron, Ole T. Muriteigen.

Saken skal opp til behandling i fylkesutvalget 7. november. Formannskapene i de tre midtdalskommunene har i en felles uttalelse krevd at forslaget forkastes, fordi det etter deres mening ikke er grunnlag for nok et studietilbud som dette i fylket.

– Pengesekken er den samme, ved et utvida tilbud vil det bli mindre penger på de eksisterende linjene.

– Møter seg sjøl i døra

Ved den foreslåtte linja på Lillehammer skal elever tilbys musikk og dramaundervisning, i tett samarbeid med film- og musikkbransjen i byen. Bak initiativet står komponistene og produsentene Magnus Beite og Stein Berge Svendsen.

Kari-Anne Jønnes (H) sitter i fylkesutvalget. Selv om Høyre har vært for en musikk-, dans- og dramalinje på Lillehammer tidligere, er det ikke gitt at svaret blir ja denne gangen, forteller hun og sier forslaget kom som en overraskelse.

– Det er oppsiktsvekkende at posisjonen vil fravike eget vedtak etter så kort tid. De har vært klare på å ikke opprette konkurrerende tilbud, som kan svekke eksisterende tilbud. Her møter de seg sjøl i døra.

– Skal komme alle til gode

– Det blir sagt at det nye tilbudet skal være noe annet, men de må følge samme læreplan, læringsmål og ha lik eksamen, så hvor ulikt blir det da? spør ordførerne.

Leder for komite for opplæring og kultur i fylkeskommunen, Anne-Marte Kolbjørnshus, mener det er grunnlag for et nytt, annerledes tilbud i regionen.

– Det er mulig å ha tilbud innen musikk, dans og drama som har ulik retning. Jeg mener dette først og fremst bør ses på som et løft for hele tilbudet innen musikk, dans og drama i Oppland, og at skolene med disse tilbudene må samarbeide godt. Vi vil at en satsing som dette, med den kompetansen vi nå knytter til oss, skal komme alle til gode.

Elevstyring ved behov

Fylkeskommunen har ambisjoner om at flere elever i framtida skal velge musikk, dans og drama foran studiespesialisering og dermed fylle flere plasser. Om resultatet likevel skulle bli at flere søker seg fra Vinstra til Lillehammer, er det mulig å iverksette tiltak, som elevstyring, opplyser Kolbjørnshus.

– Vi kan styre søknader ved behov. Per i dag er det fritt skolevalg i Oppland, men det er mulig å knytte elever til den nærmeste aktuelle skolen.

De to ordførerne påpeker at tilbudet ved VVS er for hele Gudbrandsdalen og Lillehammer.

– Å styre elevene vil i realiteten ikke ha noe å si, for søkerlista blir for liten om Lillehammer får et eget tilbud.