For fem år sidan datt Arild med brua som kollapsa - takkar sitt eige forbund for god hjelp i ettertid