Disse tre åpner nytt, unikt serveringssted: - Her har folket fått være med å bestemme menyen