Utrykker bekymring for friluftsområdet etter sprenging. Prosjektleder sier alt gikk som planlagt

foto