Negativ utvikling: Flere døde på veiene i Innlandet