Mener motorsportarenaen var et høyrisikoprosjekt: - Et prosjekt vi har støtta fordi vi har hatt trua på det