Det gikk ras langs Skåbuvegen flere steder først på sommeren da det regnet som mest, disse ble utbedret ganske raskt. Men på Åsvegen, fra Massing og over til garden Graupe ved Skåbuvegen, skal det nå gjennomføres en lengre anleggsperiode i forbinelse med rasfare.

Stengt på dagtid

Dette arbeidet medfører at Åsvegen i Kvikne vil bli stengt på dagtid i hverdager gjennom en hel måned, fra perioden 29. august til 30. september. Gjennomkjøring blir kun mulig i helgene på dagtid. Åsvegen vil bli stengt fra klokka 07 til 16 på hverdager. Dette på grunn av arbeider med rassikring av området ovenfor Åsvegen sør for Massdøla.

Det er Nord-Fron kommune ved vegsjef Trond Riiser som opplyser dette på kommunens hjemmeside. Der blir det også informert om at publikum med spørsmål kan henvende seg til kommunen.