Nord-Fron kommune kjøper tomteareal fra landbrukseiendom