Arbeidsledigheten i Innlandet økte i november

foto